Firma Oferta Kontakt
 

Istniejemy na rynku od 11 lat. Oferujemy usługi transportu sanitarnego na ternie Polski oraz Europy.

Od momentu powstania firmy mamy przyjemność
współpracować z:


- Specjalistycznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
- Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie;
- NZOZ – mi na terenie Koszalina i okolic;
- Oddziałem Psychiatrycznym „Medison”
  (ul. Słoneczna 15 - Koszalin),
- Hospicjum w Koszalinie.

Posiadamy odpowiedni sprzęt i wykwalifikowany personel:

- Mercedes Vito - wyposażony w aparat tlenowy, nosze;
- Volkswagen Passat - do przewozu materiałów do badań,
   oraz pacjentów w pozycji siedzącej lub leżącej wyposażony
   w aparat tlenowy, nosze, sygnały dźwiękowe;
- Ford Galaxy wyposażony w aparat tlenowy, nosze, sygnały
  dźwiękowe, klimatyzacja;
- Skoda Fabia - przewóz materiałów do badań, pacjentów
  w pozycji siedzącej (3 osoby);

Wszystkie samochody będące w użytku firmy TRANS – SAN przeszły kontrole Narodowego Funduszu Zdrowia jako samochody specjalistyczne typu A i A1.

Firma TRANS – SAN posiada aktualne ubezpieczenie deliktowe.
Właściciele firmy TRANS – SAN oświadczają, że:


- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie
  z wymaganiami ustawowymi;
- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych
  prac i czynności;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał
  ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych
  do wykonywania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie
  zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22
  i art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych.

foto
foto
foto